Systemy wbudowane (full time)


lab01.pdf

lab02.pdf

Zestaw-STM32F429I.zip

lab03.pdf

lab04.pdf

lab05.pdf

lab06.pdf

W przypadku problemów z konfiguracją ekranu LCD (pojawiają się czasem przy oprogramowaniu STMCubeIDE w wersji 1.7.0, problemach ze sterownikami USB oraz problemach z ustawieniami zegara LCD - brak automatycznej konfiguracji po wpisaniu wartości 83 Mhz) można wykorzystać załączony projekt.

Aby uruchomić projekt należy go rozpakować i przenieść do katalogu roboczego (ścieżkę do katalogu można sprawdzić za pomocą File -> Switch Workspace -> Other...), a następnie w programie wczytać projekt z tego folderu (File -> Open Projects from File System ..., podać ścieżkę do katalogu roboczego i zaimportować projekt). W przypadku potrzeby konfiguracji pinów i peryferiów należy pozostać przy obecnej wersji oprogramowania (Continue).